ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Φροντίζουμε πάνω από όλα τον άνθρωπο, να νιώθει ασφάλεια και σιγουριά
Επιλέγουμε τα πλέον ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και μεθόδους συντήρησης και καθαριότητας.

Προωθούμε την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανακύκλωση των υλικών.

Ενισχύουμε την αλληλεγγύη με την συμμετοχή μας σε κοινωνικά προγράμματα.
Image